Vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule e.o. actief sinds 14 maart 1957

Vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule e.o. is meer dan 60 jaar geleden opgericht ter bescherming van de weidevogels. Met een enthousiaste groep liefhebbers proberen we het aantal weidevogels in ons gebied in stand te houden. Al jaren gaan onze vrijwilligers van maart tot september er op uit in het vrije veld om vogels te tellen, te beschermen en te registreren. We werken nauw samen met onze boeren en de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) It Lege Midden. Door de jaren heen zijn er steeds meer activiteiten ontplooid en hebben niet alleen de weidevogels baat bij de inzet van onze vogelwacht, maar ook vele andere vogelsoorten.

Als je in onze omgeving woont en je wilt iets betekenen voor de locale natuur, meld je dan ook aan als vrijwilliger (klik hier).

lees meer

Bescherming weidevogels

Bescherming andere vogels

Jeugd

Vanellus

Vanellus is het magazine van de BFVW dat 6 maal per jaar verschijnt. In Vanellus lees je onder andere verhalen en belevenissen van vogelwachters. Maar ook interessante informatie over ontwikkelingen rondom de Friese agrarische natuur en over allerlei soorten vogels. Het magazine bevat mooie foto’s die tot de verbeelding spreken.

lees meer

Over de BFVW

De BFVW is een vereniging van 110 lokale vogelwachten in Fryslân. Zij behartigt de belangen van deze verenigingen, ondersteunt ze daar waar nodig en maakt zich sterk voor het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels. En dat is hard nodig, want het gaat steeds slechter met vogels die horen in het Friese cultuurlandschap. Denk hierbij aan de grutto, kievit en de ljip dat een symbool is voor vele Friezen.

lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden