Nieuws

Beknopte uitleg gebruik registratieapp

Op www.bfvwregistraasje.frl vind u de inlogpagina.

Voor een complete uitleg over het gebruik van de registratie-app kunt u deze online gebruikshandleiding BFVW registratie account benutten.

 Om de app op de telefoon te zetten zoekt u op "fugelwacht"in de appstore.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden