Nieuws

Herinrichting plas dras gebied aan de Liemdyk te Rotsterhaule gereed

 

 

Plasdrasgebied Rotsterhaule door vrijwilligers heringericht.

Het plasdrasgebied aan de Liemdyk te Rotstergaast is eigendom van It Fryske Gea en wordt gepacht door dhr. H. Geerlings. Omdat dit gebied een potentieel weidevogel-kerngebied is heeft vogelwacht Sintjohannesga-Rotsterhaule e/o. het gebied geadopteerd.

Voor het plasdrasgebied worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

· Behoud en herstel van natuurwaarden,
· Behoud van het gebied als vogelspotlocatie,
· Informatie en educatie bezoekers en leerlingen van basisscholen,
· Stabiliseren en herstel van de vogelstand,
· Creëren van een arbeidsextensieve beheermogelijkheid.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren en om tegelijkertijd problemen in en rondom het gebied op te lossen werden de volgende werkzaamheden voorzien:

· Plaatsen van een plas-dras zonnepomp om tijdens het broedseizoen een hoog
  waterpeil  te garanderen,
· Ophogen van eiland 1 en verplaatsen van eiland 2,
· Graven van diepere waterpartijen rondom de beide eilanden,
· Deze waterpartijen koppelen aan een continue aanvoer van water,
· Afdekken van de eilanden met milieuvriendelijk en duurzaam EPDM-folie als 
  bescherming tegen woekeronkruiden van onderaf,
· Afdekken van de folie met een 7-12 cm dikke laag schelpen ter bevordering van nest- 
  en broedgelegenheid voor vogels,
· Plaatsen van een informatiebord of -zuil. 

Het project werd begroot op circa €7000, = exclusief arbeidsloon. Om de financiën rond te krijgen moest niet alleen een beroep worden gedaan op vele vrijwilligers maar werden er ook sponsoren gezocht en gevonden.

Zo werd van het Iepen MienskipsfÈ—ns een royale financiële bijdrage ontvangen en werd het zware grondwerk voor een deel gesubsidieerd door Loonbedrijf Gebr. de Vries uit Rotstergaast. Anne Minnesma Zand en grind uit Vegelinsoord leverde de nodige 20 kuub schone schelpen tegen inkoopprijs en het transport hiervan werd kosteloos uitgevoerd door F. op de Hoek Kraanverhuur & grondverzet. Gebiedscoöperatie It Lege Midden doneerde een bedrag én een nieuwe plasdraspomp. Ook de BFVW schonk een mooi bedrag. 

Met de zekerheid van een gezond financieel uitgangspunt is 26 januari begonnen met de uitvoering van het natuurproject! In slechts enkele dagen tijd werden de folie en de schelpen aangebracht en het grondwerk uitgevoerd. Op 30 januari werd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers van de vogelwacht de folie over de eilanden gespannen en werden de schone schelpen over de eilanden verspreid. Rond 14.00 uur was al het werk aan de eilanden gereed. Wauw, wat was dat snel gegaan en met een bijzonder goed eindresultaat! 

Het grote werk is gereed. Het wachten is nu op de levering van de plas-dras zonnepomp die dan nog geplaatst gaat worden. De walkanten worden nog gefreesd en we zullen nog de gemaakte sporen wegwerken.

Om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor de weidevogels geven de omliggende boeren, Jan Rein de Jong en Bartele Holtrop, hun volledige medewerking aan het tijdelijk verhogen van het waterpeil rondom hun weilanden. 

Al met al zal alles uiterlijk 1 maart gereed zijn. Laat de vogels maar komen!

Foto's van het hele project werden van start tot einde gemaakt door dhr. Sjoerd Kooistra.

Voor nadere toelichting op het project kan contact worden opgenomen met projectleider dhr. Andre de Jager, tel. 06 1395 6500.

  

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden