Nieuws

Jaarbericht 2020 Weidevogels in Fryslân

Wat als de muizenstand ineens instort, zeiden enkelen al richting het einde van 2019.

Begin 2020 werd het een feit. Er kwam een abrupt einde aan de muizenstand en daarmee moesten veel predatoren over op een ander menu. 

Binnen ons rayon zijn sommige gebieden gespaard gebleven en ging het relatief goed met de weidevogels, maar bij Teun van der Meer en aan de Bangmaweg is dit jaar helaas wel bijna 100% in de ei--of kuikenfase gepredeerd.

Hoe het broedseizoen voor onze weidevogels in 2020 in heel Fryslân is verlopen verlopen, dat lees je hier.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden