Nieuws

Steun onze vogelwacht via Rabo ClubSupport 2022

Fûgels
De Vogelwacht Sintjohannesga-Rotsterhaule e.o. maakt zich sterk voor behoud van tuin- en boerenlandvogels. In 2022 bestaan we 65 jaar! We organiseren activiteiten voor jong en oud waarbij natuurbeleving en educatie centraal staan. Met ongeveer 35 nazorgers zijn we actief bezig met het monitoren en beschermen van weidevogels en daarnaast onderhouden we ongeveer 400 nestkasten, een oeverzwaluwenwand en een plasdras met enkele broedeilandjes.

Ús doel
We willen meer doen voor de huismus door meer broedgelegenheden te creëren dmv speciale nestkasten. Jong en oud willen we hierbij betrekken. Hier willen we in 2023 mee doorgaan. Daarnaast hebben we ook jaarlijks terugkerende doelen zoals herstel/onderhoud nestkasten en onderhoud plasdrassen.

Met uw stem op "Vogelwacht Sintjohannesga" via Rabo ClubSupport kunnen wij dit mogelijk maken. Stem op ons via uw Rabo app en zoek op "Vogelwacht St. Johannesga-Rotsterhaule e.o." - tige tank!

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden