Nieuws

Unieke Pilot voor de Grutto bij VW Sintjohannesga-Rotsterhaule e.o.

De afgelopen maanden hebben we lopen puzzelen.
We hebben een schitterend plas dras gebied aan de Liemdyk te Rotstergaast. Tot 2013 broedden hier elk jaar ook grutto's. Na veranderen in beleid verdwenen meer en meer weidevogels in het gebied. 2021 stond vooronze VW in het teken van herstel van het gebied. In een pilotprogramma lukte het ons om het gebied in 2021 weer aantrekkelijk te maken voor onderandere Tureluur, Kluut, Scholekster, Kievit en kokmeeuw. De pilot werd een groot succes! Doch , er is nog 1 grote afwezige en dat is de Grutto.

Omdat het gebied in potentie alles heeft om een succesvol broedseizoen te bieden is André de Jager namens VW Sint johannesga-Rotsterhaule e.o. gaan nadenken.
Middels geluid waren eerder in Nederland projecten voor bijvoorbeeld Huiszwaluwen al succesvol. Vogelringers vangen met geluid ook snippen, en andere vogels in hun mistnetten voor onderzoek. Het juiste geluid trekt de juiste vogel aan. Dit gaan we 2022 dus voor de Grutto proberen in een pilot.

Het geluidsysteem wat we gebruiken werd ontwikkeld door dhr. Fennik. Vogelringer  en onderzoeker J.R. Fokkens leverde initieel het Grutto geluid. Sinds vandaag kunnen we de Grutto geluiden afspelen van dhr. Ondřej Belfín. Ondřej onderzocht in 2021 "The sound of the Godwit" (Geluid van de Grutto) in de weilanden van boer MURK.

Het geluid werd gedurende maart tot en met half mei 2022 24/7 afgespeeld en de eerste grutto's hebben er ook op gereageerd. 
Het was spannend om dit pilot project te draaien! We wachtten af wat er gebeurde. Helaas liet de Grutto zich niet verleiden om weer in dit gebied tot broeden te komen! Doch zijn de waarnemingen van foeragerende grutto's van zelden naar dagelijks gegaan.

Het project zal 2023 verder gaan.

Klik op deze link om een filmpje van het project te bekijken

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden