Nieuws

Inventarisatie zwaluwen

het gebied van onze vogelwachtDe vogelwacht wil graag de broedlocaties van zo veel mogelijk boerenzwaluwen, huiszwaluwen en gierzwaluwen in kaart brengen. Daarbij hebben we de hulp nodig van alle omwonenden.

Wat kunt u doen?
Heeft u op uw erf boerenzwaluwen, huiszwaluwen of gierzwaluwen die er broeden? Zo ja, dan stellen we het zeer op prijs dat u de informatie met ons deelt.

Het is voor ons van belang om te weten:
- hoeveel broedparen zijn er vastgesteld?
- wat is de locatie en het adres?
- broeden ze er al jaren of is dit de eerste keer?
- waar broeden de vogels (in schuur/stal/ligbox, of op/aan een gebouw, brug of woning)?
- zijn er kunstnesten aangebracht?
App/SMS soort en bovenstaande naar 06 1395 6500 of mail bfvwstjuteo@gmail.com

Boerenzwaluw
boerenzwaluwDeze broedt graag in stallen, schuren, garages of hokken. Zelfs onder bruggen en een enkele keer aan gebouwen. In de omgeving van Ouwsterhaule zijn de afgelopen jaren honderden boerenzwaluwen geringd door vogelringer Jan de Jong uit Joure. De broedlocaties verdwijnen deels. We zijn op zoek naar plaatsen waar zich nieuwe paren vestigen of al hebben gevestigd. Elke broedlocatie is van belang, ook die ene in een garage.

Huiszwaluw
huiszwaluwDeze zwaluw broed graag in kolonies aan gebouwen/woningen. Soms hebben ze voorkeur voor rijtjeswoningen en bouwen ze hun nesten met leem en klei graag aan de zijkant tegen de gevel. Door de droogte vallen er soms nesten af. Op enkele plekken kunnen kunstnesten worden aangebracht. Kenmerkend aan de huiszwaluw is de witte stuit en de korte staart.

Gierzwaluw
gierzwaluwDe gierzwaluw is wat moeilijker te ontdekken als broedvogel. De soort broedt graag op oude gebouwen en maakt zijn nest o.a. onder de dakpannen. Ook worden er tegenwoordig wel nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen. Mocht U in bezit zijn van één of enkele kasten dan horen we dit uiteraard graag.

Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking!
De Fûgelwacht zoekt nog (actieve) leden of donateurs, vanaf 5 euro per jaar bent u al lid! De gelden worden lokaal gebruikt ten bate van ons kwetsbare vogels. Aanmelden als lid kan o.a. via bovengenoemd e-mail adres of via het aanmeldformulier (klik hier).

 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden