Nieuws

Wat is er weer een werk verzet afgelopen periode!

Vernatten:
Op verschillende locaties binnen onze wacht werd door vrijwillgers, boeren en anv samengewerkt om waterpeilen te verhogen.  Naast de bestaande 5 plas dras gebieden wordt ook gebruik gemaakt van greppelplasdras , verhogen van waterpeil in verschillende sloten, enhet nat houden van gebieden door iddel van zonnepompen.

Ophangen steenuilenkasten in Nieuwe schoot en Rotstergaast.
Samen met "Steenuilenman Henk van der Berg"van "Stone Nederland" gingen Jens(Vw Heerenveen) en André op pad om de meest geschikte plaatsen te localiseren.

Nazorg:
Nazorgers Geert,Hendrik,Sanne,Femke,Jan, Johannes, André, Teun, Klaas, Feike, Johan, Jappie, pascal,Sipke, Elmer, Rommert en Harm wisten al 128 kievitsnesten te vinden binnen ons rayongrenzen. Het wachten is op het eerste grutto-ei! Wie zal m vinden?

Plaatsen van 12 scholeksterbroedplateau's:
Op verschillende kansrijke plekken nabij Rottum, In Oldeouwer, bij Ouwsterhaule en in Rotsterhaule werden ze weer geplaatst! Nu afwachten of de scholeksters ze weten te vinden!!

 

 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden