Nieuws

Wegwerken van hoogtes in het "iepen fjild"

Een van de gevaren voor de biotoop van weidevogels in het open veld is verruiging.
Berken, wilgen, elzen, maar ook pitrus vinden makkelijk een groeiplek in de walkanten.

Wanneer we deze laten staan zullen weidevogels deze plekken mijden om te gaan broeden.
Gevleugelde predatoren als zwarte kraai of buizerd zouden midden in het open veld tot broeden kunnen komen.

Door de verruiging tegen te gaan proberen we het gebied aantrekkelijk te houden voor de weidevogels. Vliegende predatoren hebben genoeg keuze om bomen uit de omgeving te benutten , maar dan wel op enige afstand.

Via de  Fixi app maken we ook melding richting de gemeente als we zien dat kap op gemeente locaties noodzakelijk zijn. Wist u dat u middels deze app ook meldingen kunt maken aan gemeenten door heel Nederland?

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden