Nieuws

Nieuws

Vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule e.o. probeert met regelmaat nieuws op haar website te plaatsen. Zo proberen we iedereen in ons wachtgebied te informeren over alles wat met (weide)vogels te maken heeft. Wilt u meer weten over (weide)vogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

RABOBANKleden Dank voor uw steun via de raboclubsupport!

In 2020 hebben we als bestuur besloten deel te gaan nemen aan de Raboclubsupport. De actie is nu afgelopen en er is een mooi bedrag voor ons bijeengestemd!. Steunen kon via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ en de uitslag is nu binnen!

Lees meer

Inventarisatie zwaluwen

In 2019 hebben we met uw hulp bijna 800 boerenzwaluwnesten kunnen vinden en registreren! Ook in 2020 willen we uw hulp weer inroepen voor de inventarisatie van zwaluwen in Sint Johannesga, Rotsterhaule, Ouwsterhaule, Oldeouwer, Rohel, Ouwsternijega, Vierhuis en Rotstergaast.

Lees meer

Coronabeleid van de BFVW

Als grootste vrijwilligersorganisatie van Fryslân heeft de BFVW natuurlijk ook te maken met de adviezen/maatregelen die nu gelden in verband met het Coronavirus. Het hoofdbestuur van de BFVW geeft haar leden en vrijwilligers het volgende advies.

Lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden