Nieuws

Nieuws

Vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule e.o. probeert met regelmaat nieuws op haar facebookpagina te plaatsen. Zo proberen we iedereen in ons wachtgebied te informeren over alles wat met (weide)vogels te maken heeft. Wilt u meer weten over (weide)vogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

Jaarbericht 2020 Weidevogels in Fryslân

Op 23 oktober presenteerden de partners van het Olterterpoverleg voor de tweede keer de gezamenlijke weidevogelcijfers van het afgelopen broedseizoen. Dit project stond weer onder leiding van de BFVW en werd uitgevoerd in samenwerking met de agrarische collectieven (Kollektiven Beried Fryslân, KBF), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de 3 terreinbeherende organisaties (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten). Het eindresultaat is een jaarbericht van 8 pagina's waarin partijen uitleg geven over het weidevogelseizoen 2020. Door op de afbeelding te klikken kunt u de tweede jaargang van het Jaarbericht bekijken.

Lees meer

RABOBANKleden Dank voor uw steun via de raboclubsupport!

In 2020 hebben we als bestuur besloten deel te gaan nemen aan de Raboclubsupport. De actie is nu afgelopen en er is een mooi bedrag voor ons bijeengestemd!. Steunen kon via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ en de uitslag is nu binnen!

Lees meer

Inventarisatie zwaluwen

In 2019 hebben we met uw hulp bijna 800 boerenzwaluwnesten kunnen vinden en registreren! Ook in 2020 willen we uw hulp weer inroepen voor de inventarisatie van zwaluwen in Sint Johannesga, Rotsterhaule, Ouwsterhaule, Oldeouwer, Rohel, Ouwsternijega, Vierhuis en Rotstergaast.

Lees meer

Coronabeleid van de BFVW

Als grootste vrijwilligersorganisatie van Fryslân heeft de BFVW natuurlijk ook te maken met de adviezen/maatregelen die nu gelden in verband met het Coronavirus. Het hoofdbestuur van de BFVW geeft haar leden en vrijwilligers het volgende advies.

Lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden